Rendkívüli felvételi eljárás

Rendkívüli felvételi eljárást hirdetünk az alábbi tanulmányi területekre.

  • 0081 informatika és távközlés ágazat, (5 év) Szakmai kimenet: Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető technikus (5 0612 12 01)
  • 0082 Informatika és távközlési ágazat, (5 év) Szakmai kimenet: Informatikai rendszer-és alkalmazás-üzemeltető technikus (5 0612 12 02)

Jelentkezni 2023 augusztus 31-ig a pataky@pataky.hu e-mail címre elküldött, kitöltött jelentkezési lappal lehet:

 
PÓTFELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAP [docx]

Előzetes felvételi rangsor

A hozott pontok számítása és az előzetes felvételi rangsor

A felvételi rangsort a hozott, illetve a központi írásbeli felvételi vizsgán szerezhető pontokból alakítjuk ki. Szóbeli felvételit nem tartunk.
A hozott pontszám a 7. év végi és a 8. félévi osztályzatokból adódik. A figyelembe vett 5 tantárgy a magyar (irodalom és nyelvtan átlaga), az idegen nyelv, a matematika, a fizika és az informatika vagy technika. Így ez 50 lehet, ezt kettővel szorozzuk így a maximum 100 hozott pont érhető el. A központi írásbeli felvételi vizsgán magyarból és matematikából együtt maximum 100 írásbeli pont szerezhető. A kettő összege alapján alakulnak ki tagozatonként a felvételi rangsorok.

Tóth Imre igazgató

Előzetes tagozati rangsor – 2023.03.16. [PDF]

Trambulin Fővárosi Tehetséggondozó Ösztöndíj – 2023

Budapest Főváros Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a TRAMBULIN Fővárosi Tehetséggondozó Ösztöndíjról szóló 16/2021 (IV. 9.) önkormányzati rendelet alapján a valamely tantárgyból, illetve területen tehetséges, Budapesten bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Budapest Főváros Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás alapján a programban résztvevő, állami fenntartású köznevelési és szakképző intézmény 10., 11., illetve az utolsó évfolyamot megelőző évfolyamos, összesen 250 tanulója számára.
 

A Pályázathoz tartozó fontosabb dokumentumok az alábbi hivatkozásokról letölthetőek:

Adatkezelési tájékoztató [PDF]

Pályázat felhívás és mellékletei [DOCX]

Tájékoztató

Kedves Szülők! Kedves Támogatók!

Ezúton szeretném felhívni a figyelmüket az iskolánkban működő Hi-Tech Alapítványra, mely az adótörvények szerint jogosult a személyi jövedelemadó 1%-nak a fogadására.

 

Az Alapítvány célja a Pataky Technikumban folyó szakmai képzés támogatása, az iskolai oktató-nevelő munka fejlesztése. A Szakképzési Centrum az alapfeladatok finanszírozását rendben megoldja. A fejlesztésekre azonban nem marad mindig elég forrás. Továbbra is informatikai eszközök beszerzésével támogatja az alapítvány a Pataky Technikumban folyó szakmai munkát. Kiemelt célunk a digitális oktatási anyagok mind jobb megjelenítése, a programozás és a hálózati oktatás támogatása.

A kuratórium az előző évhez hasonlóan kiemelt feladatának tekinti az iskolai tanulmányi versenyek támogatását,továbbá a területi és országos informatikai és angol nyelv versenyek felkészítésének segítését. Célunk az arra érdemes tanulók tanfolyami-, illetve vizsgadíjának, tanulmányi költségeinek kiegészítése. Hogy a fenti célokat elérhessük, megvalósíthassuk, kérjük anyagi támogatásukat az SZJA 1%-nak felajánlását a közös célokra.

Az Alapítvány az Önök által átutalt 1%-ok révén 2022. évben 1 038 250,- Ft-ot kapott.
Idei lehetőségeink ezzel tovább bővültek.

Köszönjük segítségüket!

Az alapítvány adószáma: 18153536 – 1 – 42
Az alapítvány neve: Hi-Tech Alapítvány

Budapest, 2023. február 07.

Tóth Imre
igazgató